"Kimočis"

  • Home
  • Socialinio-emocinio ugdymo programa

 

Kimočiai – žaislai turintys jausmus. Šiais žaislais siekiama ugdyti
savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Jie padeda kalbėtis
apie jausmus. Vaikai mokosi jausmų pavadinimų, kaip bendrauti, kaip
valdyti savo jausmus. Mažieji susipažįsta su kimočiais, išmoksta jų
vardus, kokius jausmus jie simbolizuoja.

Kiekvienas iš Kimočių turi skirtingus jausmus, charakterį, pomėgius:
Balandė Meilė
– atrodo lyg visų kimočių mama. Ji miela, rūpestinga ir pašalina visus nesklandumus. Balandė Meilė yra personažas, ugdantis vaikų kilnumą, rūpestingumą, išdidumą, dėkingumą ir optimizmą;
Debesėlis – nenuspėjamas personažas. Vieną dieną jis linksmas, kitą – piktas, koks bus trečią, niekas nežino. Jis padeda vaikams išmokti numatyti, planuoti ir naudoti tokį balso toną, veido išraišką ir žodžius, kurie nepaisant nemalonių jausmų padėtų išlaikyti teigiamus santykius;
Lipšniakojė – miela ir jausminga būtybė. Ji visada šypsosi, nori apsikabinti, neatsisako padėti, tačiau kartais neįvertina savo jausmų bei draugiškumo stiprumo ir taip užgožia kitus. Lipšniakojė padės vaikams išmokti susikoncentruoti;
Vikšrelis – protingas, atidus ir labai atsargus. Vikšrelis yra personažas, mokantis vaikus kaip įsijungti į žaidimus ir būti drąsiu siekiant savo tikslų;
Katytė – moka įtikinti. Kai ji ką nors nusprendžia, jos niekas nesustabdys. Katė yra personažas, ugdantis vaikų kantrybę, atlaidumą, paslaugumą, sugebėjimą sprendimus priimti gražiai. Moko
būti lyderiais.


Kimočių pasaulis – tai vieta, kurioje visi kartu mokosi kaip suderinti vienas kito skirtumus, skirtingas nuotaikas, nuomones, idėjas, pomėgius,
nemėgstamus dalykus, viltis ir svajones. Kadangi visi skirtingi, todėl būtina mokytis, kaip kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje geranoriškai ir su meile.

Naudodami kimočius, vaikai mokosi, kaip kilus įtampai reikia naudoti
balso intonaciją, kūno kalbą, tinkamus žodžius ir bendrauti pozityviai.
Vaidindami, žaisdami su kimočiais vaikai linksmai pažįsta jausmų pasaulį. Kai vaikams sekasi dalytis jausmais, jie ugdo pasitikėjimą savimi, geranoriškumą, savimonę, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti. Pavyzdžiui, Debesėlis padeda vaikams išmokti, kaip valdyti impulsyvų
elgesį, kai supyksti. Pamokėlių metu yra kuriami maži vaidinimai. Juose kalbama apie Kimočio jausmus ir išbandomi įvairius metodai, kaip juos valdyti. Vėliau vaikai susitapatina su Kimočiu ir pradeda naudoti tuos įgūdžius, kuriuos išmoko žaisdami.