Erasmus +

27 birželio, 2023
Džiaugiamės sužinoję, kad mūsų Erasmus+ teiktai paraiškai “Italų patirtis įtraukiąjame ugdyme. Ką galime sužinoti ir pritaikyti savo įstaigoje?” gavome 9840 Eur finansavimą! 🥳📣📣📣
Projekto tikslas: stiprinti pedagogų bei vadovų kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje, pasisemti tarptautinės patirties visuotinio įtraukiojo ugdymo organizavimo praktikoje. Tikimės, kad mūsų įstaigos pedagogų komanda, stažuotės Italijoje metu (italai įtraukiojo ugdymo pradininkai), pasisems vertingų žinių ir pritaikiusi jas praktikoje ženkliai pagerins mūsų darželio specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybę.