Visus mokslo metus priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama programa „Zipio draugai“. Vaikai mokomi įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Programa taip pat padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
Programa “Zipio draugai” padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Pagal šią programą priešmokyklinėse “Žiniukų” ir “Smalsuolių” grupėse dirba mokytojos Arūnė bei Aurelija, o “Mokslinčių” grupėje – psichologė Vaida. Praeitą ketvirtadienį “Mokslinčiuose” vyko paskutinis užsiėmimas su Zipiu. Veikla buvo skirta “Zipio draugų” programos užbaigimui ir išmoktų dalykų aptarimui. Vaikai, kartu su psichologe Vaida, šventė įsisavintas žinias bei nuostabią draugystę, kepė keksiukus, vaišinosi, buvo apdovanoti Zipiuko diplomukais. 🌸😊